[1]
P. Ahnlund och S. Johansson, ”Omvårdnadsutbildning som mål eller medel? Om legitimitetsproblem och kunskapssyn”., SVT, vol. 13, nr 3, mar. 2016.