[1]
L. Billquist och L. Johnsson, ”Sociala akter som empiri. Om möjligheter och svårigheter med att använda socialarbetares dokumentation i forskningssyfte”, SVT, vol. 14, nr 1, mar. 2016.