[1]
Åke Bergmark och R. Minas, ”Decentraliserad välfärd eller medborgerliga rättigheter? Om omfördelning av makt och ansvar mellan stat och kommun”, SVT, vol. 14, nr 2-3, apr. 2016.