[1]
T. Forkby och S. Höjer, ”Ritual eller strategi – upphandlingar och ramavtal inom den sociala ungdomsvården”, SVT, vol. 15, nr 2, apr. 2016.