[1]
J. Agerström, R. Carlsson, B. Ekehammar, och D.-O. Rooth, ”Svenska arbetsgivares implicita stereotyper av arabiska muslimer och överviktiga”, SVT, vol. 15, nr 3-4, apr. 2016.