[1]
U.-C. Hedin och S.-A. Månsson, ”Repressalier mot kritiker i offentliga organisationer”, SVT, vol. 15, nr 3-4, apr. 2016.