[1]
C. Calleman, ”En motsättning mellan två principer om likabehandling? Om rätten att välja personlig assistent”, SVT, vol. 15, nr 3-4, apr. 2016.