[1]
N. Carlsson, ”En »dålig« flicka. Könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp”, SVT, vol. 15, nr 3-4, apr. 2016.