[1]
L. Ponnert och K. Svensson, ”När förpackade idéer möter organisatoriska villkor”, SVT, vol. 18, nr 3, dec. 2015.