[1]
T. Pettersson, ”Religion och samhällspraktik. En jämförande analys av det sekulariserade Sverige”, SVT, vol. 16, nr 3-4, apr. 2016.