[1]
M. Sallnäs, S. Wiklund, och H. Lagerlöf, ”Social barnavård ur ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och vid institutioner”, SVT, vol. 17, nr 1, apr. 2016.