[1]
A. Topor, ”Medikaliseringen av det psykosociala fältet. Om en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS”, SVT, vol. 17, nr 1, apr. 2016.