[1]
K. Andersson, ”Valfrihet och mångfald – ett dilemma för hemtjänsten”, SVT, vol. 17, nr 3-4, apr. 2016.