[1]
P. Dellgran och S. Höjer, ”Nya trender och gamla mönster. Doktorsavhandlingarna i socialt arbete 1980-2009”, SVT, vol. 18, nr 2, apr. 2016.