[1]
A. Dunér och E. Olin, ”En begynnande professionalisering? Om gränsarbete och kompetenskrav inom funktionshinderverksamhet och äldreomsorg”, SVT, vol. 18, nr 4, apr. 2016.