[1]
A. Bergmark och T. Lundström, ”Debatt: Svaga argument gentemot Drontens dom – ett svar till Knut Sundell”, SVT, vol. 19, nr 1, apr. 2016.