[1]
H. Stranz och S. Wiklund, ”Oskälig levnadsnivå? En studie av inkomstnivåer bland ensamstående mödrar med socialbidrag”, SVT, vol. 19, nr 2, apr. 2016.