[1]
T. Lundström och E. Shanks, ”Hård yta men mjukt innanmäte. Om hur chefer inom den sociala barnavården översätter evidensbaserat socialt arbete till lokal praktik”, SVT, vol. 20, nr 2, apr. 2016.