[1]
M. Johansson och A.-S. Bergman, ”Mirakel inom äldreomsorgen? – idén om en salutogen äldreomsorg och dess omsättning i praktiken”, SVT, vol. 21, nr 1, apr. 2016.