[1]
J. Enbom, S. Sjöström, och A. Öhman, ”Institutionella villkor för mediehantering – en jämförande kartläggning mellan socialtjänst, skola och polis”, SVT, vol. 21, nr 2, apr. 2016.