[1]
H. Jönsson och T. Matisson, ”Likvärdighet och äldreomsorg – en introduktion”, SVT, vol. 21, nr 3-4, apr. 2016.