[1]
H. Jönson, ”Nya avhandlingar: Hjälp att bevara eller förändra? Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service”, SVT, vol. 21, nr 3-4, apr. 2016.