[1]
H. Brodin och T. Matisson, ”Lägst ned på skalan? Hälso- och sjukvårdens bemötande av äldre kvinnor som migrerat till Sverige”, SVT, vol. 21, nr 3-4, apr. 2016.