[1]
P. Norberg, ”Hem eller vårdplats – hur behandlas personer med omsorgsbehov i hyreslagstiftningen?”, SVT, vol. 21, nr 3-4, apr. 2016.