[1]
E. Ryrstedt, ”Får jag inte bestämma något själv? En studie av kvarstående beslutanderätt hos dementa äldre”, SVT, vol. 21, nr 3-4, apr. 2016.