[1]
D. Hedlund, ”Vardagens kontraktualisering Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen”, SVT, vol. 21, nr 3-4, apr. 2016.