[1]
T. Harnett och H. Jönson, ”Sill och potatis till den ena och entrecote till den andra? Individanpassning och likvärdighet på särskilda boenden för äldre”, SVT, vol. 21, nr 3-4, apr. 2016.