[1]
P. Dellgran och S. Höjer, ”Varfo?r forskarutbildning? Motiv, aspirationer och drivkrafter bland disputerade sjuksko?terskor, la?rare och socionomer”, SVT, vol. 24, nr 2, mar. 2018.