[1]
S. Lundberg, ”Akademiskt och professionellt skrivande inom socionomutbildningen”, SVT, vol. 24, nr 3-4, sep. 2018.