[1]
H. Falkenström och T. Hjärpe, ”Dokumentation och känslor: Socialsekreterares pappers- och känsloarbete”, SVT, vol. 24, nr 3-4, sep. 2018.