[1]
E. Gunnarsson och L.-B. Karlsson, ”’Vi möter de ofrivilliga’ – socialsekreterare om äldre personer med missbruksproblem”, SVT, vol. 25, nr 2, s. 141–157, feb. 2019.