[1]
Åsa Backlund, T. Lundström, och K. Thorén, ”Institutioner för ensamkommande barn: Hur kan man förstå en snabbt expanderande och turbulent vård- och omsorgsmarknad?”, SVT, vol. 25, nr 3-4, s. 211–229, juli 2019.