[1]
R. Ulmestig och A. Panican, ”Socialt medborgarskap och möjligheten till ett självständigt liv – ekonomiskt bistånd för kvinnor som har lämnat en våldsam partner”, SVT, vol. 22, nr 3-4, sep. 2016.