Lundberg, A., Taghizadeh Larsson, A. och Alakoski, S. (2024) ”Call for paper 2024: Välkomna att skicka in bidrag till nästa temanummer”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 791–793. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.5115.