Brauer, J. (2024) ”Ny bok: Salmonsson, Göran & Spross, Linn (2021): Försörjningens förändrade former: lönearbete och fattigvård under 1800-talet. Lund: Arkiv förlag”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 785–788. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.5021.