Zoric, S., Järkestig Berggren, U. och Söderqvist Forkby, Åsa (2024) ”Samtidig psykisk ohälsa och missbruk: – en tvåenighet som strukturerar vardagen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 759–778. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.4995.