Sundbäck, L. (2024) ” VID Specialized University”., Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 779–784. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.4948.