Larsson, A.-K. (2023) ”Ny bok: A. Behtoui, F. Hertzberg och A. Neergard (red) (2020) : Ungdomars fritidsaktiviteter: deltagande, möjligheter och konsekvenser. Studentlitteratur. ”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(1), s. 503–506. doi: 10.3384/SVT.2023.30.1.4760.