Thorson, J. (2023) ”Försörjningsstöd är inte förtidspension”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(2), s. 661–666. doi: 10.3384/SVT.2023.30.2.4715.