Hultgren, P. (2023) ”Projektifierad forskning: - om följeforskning i ett småskaligt arbetsmarknadsprojekt”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(3-4), s. 363–382. doi: 10.3384/SVT.2022.29.3-4.4682.