Larsson, A.-C. och Mahrs Träff, A. (2023) ”Forskningscirklar med hemtjänstmottagare och personal: - en metod för att öka förståelsen för vad kvalitet i hemtjänst innebär”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(3-4), s. 345–361. doi: 10.3384/SVT.2022.29.3-4.4681.