Bromark, K., Spånberger Weitz, Y., Erlandsson, S. och Schön, U.-K. (2023) ”Samskapande processer: - om makt, ansvar och epistemisk rättvisa i deltagande forskning”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(3-4), s. 325–344. doi: 10.3384/SVT.2022.29.3-4.4680.