Hultman, L., Sandman, F., Nelson, J., Åkerlund, M., von Koch, L. och Tistad, M. (2023) ”’Som erfarenhetsforskare, då är man med och bestämmer i forskningsprojektet’: - en autoetnografisk studie om en gemensam forskningsprocess”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(3-4), s. 305–324. doi: 10.3384/SVT.2022.29.3-4.4673.