Gruber, S.,  Gustafsson, K. och Sköld, J. (2023) ”Förord: Deltagande forskning i socialt arbete”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(3-4), s. 259–268. doi: 10.3384/SVT.2022.29.3-4.4669.