Osvaldsson Cromdal, K. (2023) ”Välkomna till ett nytt nummer av Socialvetenskaplig tidskrift!”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(2), s. 129. doi: 10.3384/SVT.2022.29.2.4621.