Salonen, T. och Panican, A. (2023) ”Kompetensprofilen hos undervisande personal på socionomutbildningar: En strategisk fråga för socionomfältet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(2), s. 209–233. doi: 10.3384/SVT.2022.29.2.4614.