Avby, G. och Melke, A. (2023) ”Socialtjänsten som en hållbar kunskapsorganisation: Från vision till verklighet?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(2), s. 195–207. doi: 10.3384/SVT.2022.29.2.4613.