Andersson, P. (2023) ”Yrkeserfarenheter av våld och emotionella strategier: Röster från personalen på de särskilda ungdomshemmen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(2), s. 151–171. doi: 10.3384/SVT.2022.29.2.4611.