Bergman, A.-S., Järkestig Berggren, U. och Arnesson, K. (2024) ”’Andra ögon idag?’ : - Socialtjänstens hantering av barnavårdsutredningar om våldsutsatthet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 739–758. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.4580.