Liebenstein Gegner, H. och Denvall, V. (2024) ”Utvecklingsarbete som styrteknik: – en analys av hur utvecklingsledare erfar makt i de regionala stöd- och samverkansstrukturerna”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 719–738. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.4496.